Història

Cronologia

Les primeres dades documentals de Sant Martí Vell no es localitzen fins ben entrada l’època medieval, quan a Sant Martí Vell hi havia un castell o casa forta i un temple parroquial, que serien elements decisoris per al desenvolupament del poble de Sant Martí Vell.

1035 – S’esmenta per primera vegada al testament de Gialbert de Cruïlles sota el nom de “Sancti Martini qui dicunt vetulo”. Durant aquest segle i bona part de l’època medieval l’antic castell o casa forta, de la qual eren originaris l’estirp dels Sant Martí, centrava l’únic poblament compacte del terme gràcies a la defensa que li oferien unes possibles muralles. Dissortadament, no queden restes d’aquest antic castell o casa forta, però el traçat del poble suggereix la primitiva ordenació medieval i diferents autors entre elles Campo i Jordà, apunten que el castell podria haver estat situat a la casa que està just al davant de l’església parroquial (construcció que, d’altra banda, conserva un gran portal adovellat a la porta principal) i que l’església parroquial n’hauria estat la capella. Aquestes hipòtesis es veuen reforçades pel testament de Guillem de Sant Martí, germà de l’abat de Sant Fèlix de Girona, Rotland, datat el 17 de juliol de 1166. En aquest document Guillem deixa a l’església una casa que li pertanyia, contigua al temple parroquial, perquè en faci ús el sacerdot. Aquesta casa podria ser la casa dels Sant Martí, ja que en aquella data la família Sant Martí ja tenia fixada la seva residència a la ciutat de Girona, tot i mantenir algunes propietats a Sant Martí. Aquesta casa es va utilitzar com a rectoria durant molts anys.

1879 – El poble de Sant Martí Vell va ser agregat al poble de Madremanya.

1931 – Sant Martí Vell aconsegueix la independència administrativa, concretament des del dia 5 de febrer.

1962 – S’instal·là la línia telefònica.