ADEQUACIÓ I MILLORES DEL CENTRE SOCIAL

El 2019 es va demanar diverses obres de millora al municipi a través del PUOSC
(Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya).

La primera va ser poder dur fibra òptica a tot el municipi i ja has sigut executada.

La segona era prevista per executar el 2022 i es titulava «adequació i millores del
centre social i espai juvenil». L’Ajuntament va pensar en construir un porxo per
poder realitzar activitats en cas de pluja i calor, obrir el centre social a la plaça i
un magatzem amb banys amb vocació de fer un espai més digne en aquest espai.

Les dificultats i complexitat d’aquest espai ha fet que fins a dia d’avui no es tingui
apunt aquest projecte que ara començarà.
Entre altres coses, l’Ajuntament ha comprat aquest terreny que estava en règim
de lloguer al Bisbat de Girona el 2023.
La previsió inicial de diners i el cost de les obres han quedat molt desfasades i
també la necessitat de dur-les a terme per no perdre els diners demanats en el
seu inici ha fet que aquest projecte s’executi en dues parts.
La primera s’executarà ben aviat amb un pressupost licitat de 99.158,96€ dels
quals:

Generalitat (PUOSC) 66.671€
Diputació de Girona 27.530€
Ajuntament 4.957,96€.

 

La primera fase contempla la preparació del terreny i tota la fonamentació del
porxo i magatzem. També les millores en el centre social (obertures i millores a
l’espai interior).

 

PDF

ADEQUACIÓ I MILLORES DEL CENTRE SOCIAL