Masies i Cases

Can Sala (data del 1613) veïnat de Vilosa

Can Salvatà

Can Saló (s.XV-XVI) veïnat de Vilosa

Can Llach dels Àngels (s.XI)

Can Gimpera (1685)

Can Cavaller (s.XVIII)

Can Tarrés

Cal senyor Pere o mas Ginestet (s.XIII)

Can Maró (1691)

Can Noves (1603)

Mas Torras (1622)

Can Climent

Can Guich (Veïnat de Vilosa

El Casalot (1266)

Can Valldemia (1243)