Equip de govern

SÍLVIA MARTÍNEZ BERTRAN

Alcaldessa-Presidenta de la Corporació; una delegació genèrica de l’Àrea de de Festes populars i activitats culturals, Ensenyament, Esports, lleure i Joventut.


M. ÀNGELS VILÀ SASTRE

Primera Tinent d’Alcade; Governació, Hisenda, Recursos Humans, Benestar Social, Serveis a les Persones i Sanitat.


JORDI GRAU CARRERAS

Regidor, una delegació genèrica de l’Àrea d’Urbanisme, Serveis Municipals (enllumenat, aigua potable), Turisme i comunicació, Promoció Econòmica i Ocupació i Noves Tecnologies. 


JOSEP M. ALMAR BUXEDA

Regidor, una delegació genèrica de l’Àrea de Agricultura, Ramaderia, Servei de neteja viària i residus, unitat de manteniment.


GEORGINA MONTGÉ CÓRDOBA

Regidora, una delegació genèrica de l’Àrea de Medi Ambient i sostenibilitat, participació ciutadana i protecció civil.

Decret delegacions de competències dels regidors/es (Constitució del nou ajuntament 15 de juny de 2019) pdf