Grups municipals

Partit TxSMV-AM

  • Robert Vilà Brugués
  • Montserrat Pastor Moreno
  • Jordi Grau Carreras
  • Donata Spasciani
  • Maria Asunción Guillaumes Vilà

Partit SP-AMUNT

  • Silvia Martínez Bertran
  • Ramon Rocher Roche

A més, aquest apartat podràs trobar totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.