Nota informativa – Subvenció

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de data 18 d’abril de 2023, ha pres l’acord de redistribuir i concedir als ens locals relacionats les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2023.
A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Martí Vell l’import de: