SUBVENCIONS

La Diputació de Girona ha pres l’acord de concedir als ens locals relacionats les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari, per l’any 2022.

SUBVENCIONS

Document informatiu de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2022.

escut

AJUTS A ESTUDIS 2022

Bases reguladores | Formulari de sol·licitud  Adreçat a estudis no obligatoris destinats a alumnes universitaris, de cicles formatius, batxillerat i llar d’infants.    

NOTA INFORMATIVA. Subvencions despeses del funcionament dels consultoris locals

Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). El Consell Rector de Dipsalut, es va reunir en la […]

SUBVENCIÓ

Concepte: Línia 1. Servei de comptabilitat i gestió energètica i informe de seguiment del PAES

1 2 3 4 13