Edictes

Exercici: 2023 Bop: 176-0 Edicte: 7758 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Sant Martí Vell de 31 d'agost de 2023, de convocatòria de subvencions en matèria d'educació per a estudis no obligatoris 2022-2023 (Convocatòria BDNS 714611)
Exercici: 2023 Bop: 175-0 Edicte: 7724 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 172-0 Edicte: 7512 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegacions cartipàs 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7363 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació puntual de competències en la tinent d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6874 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació de competència del Ple a l'Alcaldia - Exp. núm. X2022000236
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6873 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació de competència del Ple a l'Alcaldia - Exp. núm. X2022000235
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6667 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Revocació d'una delegació de competències
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6717 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 5/2023 en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2023 Bop: 133-0 Edicte: 5731 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5689 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Sant Martí Vell de 4 de juliol de 2023, de convocatòria de subvencions d'ajuts individuals al servei del transport públic T10 de dues zones