Edictes

Exercici: 2024 Bop: 73-0 Edicte: 3122 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva del projecte de redistribució i millora de les oficines municipals
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2908 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació de competència del Ple en l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2517 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1476 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació de competències de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 39-0 Edicte: 1530 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Sant Martí Vell de 16 de gener de 2024, de convocatòria d'ajuts individuals al servei del transport públic T10 de dues zones (Convocatòria BDNS 744881)
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1195 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Dlegació de competències de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1194 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1182 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra (Exp. núm. X2023000464)
Exercici: 2024 Bop: 30-0 Edicte: 1102 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació inicial d'un projecte d'obres (Exp. X2023000465)
Exercici: 2024 Bop: 26-0 Edicte: 760 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Modificació del règim de dedicació i retribució d'un càrrec electe