Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges en entorns rurals

Des de l’agència de l’habitatge de Catalunya , han publicat la RESOLUCIÓ TER/1033/2024 de 27 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya.

Més informació: Subvencions