NOTA INFORMATIVA. Subvencions despeses del funcionament dels consultoris locals

Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). El Consell Rector de Dipsalut, es va reunir en la […]

SUBVENCIÓ

Concepte: Línia 1. Servei de comptabilitat i gestió energètica i informe de seguiment del PAES

SUBVENCIÓ

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (PT10)

1 2 3 4