NOTA INFORMATIVA MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CALENDARI FISCAL

Amb motiu d’aquests canvis, els nostres contribuents que anaven a pagar els rebuts del/s tribut/s afectat/s en els següents terminis:

smv1

smv2

  • Que les persones que paguen el seu rebut mitjançant domiciliació bancària ho faran el 15 de juny. Hauran passat dos mesos des de l’inici dels efectes de la pandèmia.
  • Pel que fa als contribuents que NO ho tenen domiciliat, podran pagar fins al final del mes de juliol. Hauran passat 3 mesos des de l’inici de la pandèmia. Alhora que aquells que desitgin pagar en un termini semblant a l’establert inicialment podran pagar a partir del 15 de maig. Només un mes més tard.
  • Tot això sense perjudici d’altres mesures ( que poden incidir directament sobre els contribuents o sobre els Ajuntaments per pal·liar els efectes d’aquestes) que es puguin adoptar en funció de l’evolució dels esdeveniments.

Podeu veure tota la informació en format PDF fent clic AQUÍ